پیام تبریک سال 1398 از جناب آقای مهندس کوروش اسدسنگابی

پیام تبریک سال 1398 از جناب آقای مهندس کوروش اسدسنگابی

فــرارســیــدن ســال نــو و فــرخــنــده نــوروز بــاســتــانــے را تــبــريك گــفــتــه و ســالــے ســرشــار از تــنــدرســتــي،شــادے و مــوفــقــيت بــرای شما همکاران عزیز و خانواده محترمتان آرزومــنــدم.مهندس کوروش اسدسنگابی