یازدهم اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.🌺

یازدهم اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.🌺

یازدهم اردیبهشت 
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.🌺
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز