۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گرامی باد.🌺

۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گرامی باد.🌺

۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر گرامی باد.🌺
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز