چهاردهم خرداد رحلت امام خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب تسلیت باد.

چهاردهم خرداد رحلت امام خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب تسلیت باد.

چهاردهم خرداد 
رحلت امام خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب تسلیت باد.
واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز