عید سعید فطر مبارک باد.

عید سعید فطر مبارک باد.

عید سعید فطر مبارک باد. واحد روابط عمومی و تبلیغات مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز