برگزیده استانی پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل

برگزیده استانی پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل

مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس در پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل موفق به دریافت لوح سپاس از معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری گردید.

دبیر پنجمین نمایشگاه و جشنواره ملی علم تا عمل، اهداف و فرآیند برگزاری این رویداد مهم عرصه تجاری سازی فناوری کشور را اعلام کرد.
در این جشنواره، تلاش می شود آن دسته از دستاوردهای فناورانه و محصولات دانش بنیان ایرانی که منجر به بازارسازی مناسب، اشتغالزایی بالا و به عبارتی فناوری های صنعت ساز ایرانی هستند از استان های سراسر کشور شناسایی و در نمایشگاه عرضه شوند.
وی افزود: هدف اصلی این دوره از نمایشگاه و جشنواره به تصویر کشیدن توان استانهای مختلف در اقتصاد دانش بنیان است. بدین منظور پنجمین نمایشگاه و جشنواره در سه سطح؛ الف) شرکتکنندگان در نمایشگاه، ب) برگزیدگان استانی و ج) برگزیدگان ملی برگزار خواهد شد.
قادری فر با اشاره به فعالیت دبیرخانه در استان های عنوان کرد: دبیرخانه‏ های استانی ضمن فراخوان شرکت‏ها و اشخاص حقوقی برای شرکت در جشنواره نسبت به راه اندازی کمیته ارزیابی استانی با ترکیب نماینده یکی از دانشگاه‏های استان، رییس پارک علم و فناوری استان، رییس بنیاد نخبگان استانی، نماینده شرکت شهرک‏های صنعتی استان و نمایندگانی مطلع و صاحبنظر از بخش خصوصی با نظر استانداری؛ بخصوص از میان شرکت‏های دانش‏بنیان استان (بویژه برگزیدگان سال‏های قبل جشنواره) و نیز مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری اقدام نمایید و حداکثر 20 شرکت برتر را به عنوان برگزیده استانی تا سیزدهم بهمن ماه سال جاری به ترتیب اولویت (طبق فرم امتیازدهی پیوست) و با تایید استاندار به دبیرخانه مرکزی جشنواره معرفی کنند.
دبیر پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل در ادامه گفت: بر همین اساس، اختیار انتخاب شرکت کنندگان در نمایشگاه و نیز تعیین برگزیدگان استانی بر اساس ارزیابی انجام شده در قالب فرم ارسالي به دبيرخانه‌هاي استاني، در اختیار دبیرخانه استانی میباشد و تنها انتخاب برگزیدگان ملی در کارگروه ارزیابی ملی متشکل از خبرگانی از سراسرکشور (و خارج از معاونت علمی و فناوری) به صورت متمرکز انجام میشود. لازم به ذکر است طرح های برگزیده دو دوره گذشته سطح استانی و ملی حق شرکت در این دوره را نخواهند داشت.
وی درباره شرایط حضور در این جشنواره و نمایشگاه بیان کرد: در این دوره تنها شرکتها (اشخاص حقوقی) اعم از خصوصی و تعاونی میتوانند به عنوان شرکتکننده وارد فرآیندهای مربوطه شوند. علاوه بر آن، این شرکتها میبایست در مرحله ای از تجاری سازی طرح خود باشند که تولید داشته و آن را به فروش رسانده باشند. بنابراین حداقلی از فروش سالیانه برای سطح اول (ورود به جشنواره) و شرکت در بخش نمایشگاه ضروری است. این حداقل بنا به تشخیص در هر استان و توسط دبیرخانه استانی تعیین میشود (پیشنهاد میشود حداقل فروش یک میلیارد ریال در سال در نظر گرفته شود). بدیهی است این موضوع در ارایه ظرفیتهای استان نقش تعیین کنندهای خواهد داشت. سپس در نهایت هر استان حداکثر 20 شرکت را برای حضور در نمایشگاه معرفی میکند. از بین این 20 شرکت، 5 شرکت با حداقل فروش سالانه حدود 400 میلیون تومان به ترتیب اولویت به عنوان برگزیدگان استانی به معاونت علمی و فناوری معرفی میشوند.
به گفته قادری فر، گواهی متناسب با هر سطح از حضور و نیز توفیق شرکتکنندگان توسط معاونت علمی و فناوری اعطا خواهد شد. لازم به ذکر است بخش نمایشگاه ملی علم تا عمل طبقه بندی استانی خواهد داشت و در بخش جشنواره ملی علم تا عمل برگزیدگان استانی در کنار هم خواهند بود.
دبیر پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل درباره فرآیند داوری این رویداد گفت: داوری سطح ملی از بین منتخبین استانی در بازه زمان 17 تا 22 بهمن به صورت متمرکز در تهران برگزار خواهد شد که ضروری است کاندیداهای برگزیده سطح ملی به صورت حضوری آمادگی دفاع از طرح خود را به مدت حداکثر 20 دقیقه درجلسه کمیته داوران که متعاقبا جدول زمان بندی آن اعلام خواهد شد را داشته باشند.

منبع خبر: سایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری