دریافت تقدیرنامه از دومین جشنواره زیست فناوری ایران

دریافت تقدیرنامه از دومین جشنواره زیست فناوری ایران

گروه تولیدی پردیس در تاریخ 27 دی ماه 1392 موفق به دریافت تقدیرنامه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دومین جشنواره زیست فناوری ایران گردید.