دوره اول پخش تیزر تلویزیونی محصولات فرتی نرس مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز

دوره اول پخش تیزر تلویزیونی محصولات فرتی نرس مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز

جدول زمانبندی پخش از شبکه های سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 

برند فرتی نرس/مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز