آرشیو اخبار

طرح پایلوت کلزا

استفاده از محلول ضد شوری آب و خاک فرتی نرس در زمین های شور به میزان 25-20 لیتر در هکتار به صورت 2 بار تکرار در خاک های رسی سدیمی و 15-10 لیتر در هکتار به همراه آب آبیاری، به صورت 2 تا 3 بار تکرار در خاک های شنی توصیه می شود.

گوگرد مایع

گوگرد مایع بهترین ترکیب جهت کنترل آفات و بیماری های گیاهی بوده و جایگزینی مناسب جهت بسیاری از سموم مصرفی کشاورزی می باشد

ضد شوری آب و خاک

ویژگی های محصول

کاهش شوری سدیمی خاک و آب

بهبود دهنده رشد گیاه

اصلاح و بهبود ساختمان خاک

افزایش ماده آلی خاک

افزایش و توسعه ریشه در خاک

کاهش pH خاک

اهمیت و کاربرد محلول ضدشوری خاک و آب

شوری آب و خاک یکی از موانع بسیار مهم در تولید محصوالت کشاورزی است. امروزه افزایش جمعیت جهان سبب افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی شده است. در بسیاری از نقاط جهان، تولید محصوالت کشاورزی به دلیل کمبود منابع آب و شوری خاک به شدت کاهش یافته است.....

اهمیت و کاربرد اسیدهای آمینه در گیاهان

میزان محصول در گیاهان مختلف بستگی به مقدار و کیفیت اسیدهای آمینه موجود در گیاهان دارد. اسیدهای آمینه پس از ورود به سلول های گیاهی به دلیل خلوص بالا به راحتی توسط گیاه جذب می شوند. این امر باعث می شود انرژی گیاه برای مقابله با تنش های محیطی ذخیره گردد

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse