ضدبوته میری فرتی نرس

قیمت : 0 تومان

    

   یکی از مشکلات اساسی نشاء کاری بوته میری گیاهچه ها در خزانه می باشد. بوته میری گیاهچه ها که بر اثر عوامل بیماریزای قارچی ایجاد می گردد می تواند تولید نشاء در خزانه را به شدت کاهش داده و باعث ایجاد نشاء ضعیف و نامرغوب گردد.
محصول ضد بوته میری به عنوان یک محصول ویژه جهت تعدیل بوته میری گیاهچه ها در خزانه و  تولید نشاء قوی از نظر ریشه و شاخساره بکار می رود. این محصول نه تنها باعث کاهش بوته میری بلکه باعث تولید نشاء سالم و همچنین بالا بردن راندمان تولید نشاء در خزانه می گردد. نشاء هایی که با محصول ضد بوته میری تیمار گردیده اند دارای ریشه های قوی تر، شاخساره های ضخیم تر و بهتر می باشند.

ویژگی های محصول ضد بوته میری:
     کاهش بوته میری گیاهچه ها در خزانه
     تولید نشاء بیشتر در خزانه
     تولید نشاء یکنواخت و مناسب
     تولید نشاء قوی (از نظر ریشه و شاخساره)
     افزایش مقاومت نشاء در برابر بیماری های قارچی

نحوه مصرف محصول ضد بوته میری:
ـ محصول ضد بوته میری در مرحله دو برگی نشاء (دو برگ اصلی نشاء نه برگ های لپه ای) با غلظت 2 تا 3 در هزار بر روی نشاء ها محلول پاشی گردد.
ـ جهت اثر بخشی بهتر محصول ضد بوته میری و تقویت بیشتر نشاء در خزانه، تکرار دفعه دوم به مدت یک هفته بعد از محلول پاشی اول توصیه می گردد.

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse