کودآلی گرانوله گوگردی کیمیا (GOS)

قیمت : 0 تومان

 

افزودن موادآلي به خاک باعث بهبود ساختمان فيزيکي و شيميايي آن گرديده واين امرعلاوه برتامين عناصرمورد نياز گياه، شرايط فيزيکي خاک راجهت استقرار گياه بهبود مي بخشد. افزايش مواد آلي خاک باعث افزايش ظرفيت نگهداري آب ومواد غذايي خاک مي گردد. از طرفي گوگرد عنصري حياتي براي گياهان و نقش آن به طور عمده درساخت پروتئين، روغن وبهبود کيفيت محصولات کشاورزي ميباشد. گوگردعلاوه بر تامين نياز غذايي گياه باعث اسيدي نمودن محيط اطراف ريشه گرديده وقابليت جذب سايرعناصر را نيز تسريع مي نمايد.

ويژگي هاي کود آلي گوگرديگ رانوله کيميا

افزايش 30 تا 60 درصدي محصول

افزايش موادآلي خاک

تسريع درآزاد سازي عناصرغذايي موجود در خاک

تامين عنصرغذايي گوگرد

افزايش فعاليت ميکروارگانيسم هاي خاک

افزايش ظرفيت نگهداري آب درخاک

بهبود وضعيت تهويه و زهکشي خاک (به خصوص درخاک هاي سنگين)

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse