سروند تیSURROUND-T

قیمت : 0 تومان

 

سروند تی

فرتی نرس

محفاظت از تنه درخت در برابر آفتاب سوختگی

محفاظت از تنه درخت از آسیب های حاصل از سرمازدگی

کنترل چوب خوارها و آفت های دیگر

کنترل بیماری های قارچی

محاظت از تنه درخت از آسیب جانوارن جونده

بهبود رویش شاخسارها

افزایش طول عمر گیاه

تماس با ما


 
کارخانه اول:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse