آمینو کلات آهن پودری

آمینو کلات آهن پودری

آمینو کلات آهن پودری 10%

Ferti-Nurse

آمینو کلات آهن مایع

آمینو کلات آهن مایع

آمینو کلات آهن مایع 5%

Ferti-Nurse

آمینو کلات پتاسیم فرتی نرس

آمینو کلات پتاسیم فرتی نرس

آمینو کلات پتاسیم 12%

"Frti-Nurse"

آمینو کلات روی پودری

آمینو کلات روی پودری

آمینو کلات روی پودری10%

Ferti-Nurse

آمینو کلات روی مایع

آمینو کلات روی مایع

آمینو کلات روی مایع 6%

Ferti-Nurse

آمینو کلات کلسیم

آمینو کلات کلسیم

آمینو کلات کلسیم 5%

Fert-Nurse

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse