طرح پایلوت کود مایع گندم فرتی نرس در منطقه رامجرد شهرستان مرودشت

تاریخ خبر : 1396/03/08

 
 

استفاده از کود مایع مخصوص گندم در منطقه رامجرد شهرستان مرودشت روستای شرکت خارامزرعه گندم قبل از استفاده دچار ضعف و زردی بوده است، با محلولپاشی کود مخصوص گندم به رشد مطلوب دست یافته و رضایت کامل مزرعه دار را بدنبال داشته است.
 
 
 

ارسال نظر

تماس با ما


 
کارخانه اول:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse