تنش گرما و راهکارهای مدیریت آن با محصولات فرتی نرس

تاریخ خبر : 1396/04/21

 
 
 
 
 🌕🌕تنش گرما و راهکارهای مدیریت آن با محصولات فرت نرس

🖊🖊 تنش گرما در گیاهان عبارتست از : افزایش دما به بالاتراز سطح آستانه برای یک دوره زمانی که موجب خسارت تغییر ناپذیر در رشد و نمو گیاه میشود بطور کلی، افزایش 10-15 درجه ای دما در بالاتر از دمای مطلوب موجب تنش گرما و یا شوک گرمایی میشود.
🖊 خسارت مستقیم تنش گرما شامل : بهم ریختن ساختارپروتئین ها و افزایش سیالیت غشاهای سلولی میشود.
🖊 خسارت غیر مستقیم  تنش گرما شامل : چند لایه شدن آنزیمهای فتوسنتزی در کلروپلاست و میتوکندری و ممانعت از سنتز پروتئین، تخریب پروتئین و از بین رفتن انسجام غشاها میباشد.
 

🖊کنترل و کاهش خسارات تنش گرما : 
✅ استفاده از ترکیبات حاوی منگنز و روی برای جلوگیری از اختلال در فرآیند فتوسنتر
✅کلسیم  از جمله ترکیباتی است که موجب القا تحمل به گرما در گیاهان میشوندکه موجب افزایش تولید مواد ممانعت کننده پراکسیداسیون لیپیدها میشود.

✅استفاده از ترکیبات پتاسه جهت حفظ تعادل در جذب آب و املاح در ریشه

✅در میان مواد آلی با وزن مولکولی پائین مثل گلیسین و پلی آمیدها موجب افزایش مقاومت به تنش گرما میشود.

✅مدیریت بهینه آبیاری و همچنین مدیریت دمای خاک در مناطق گرمسیر با افزایش ماده آلی خاک و کاهش جابجایی خاک و استفاده از مالچ ها روش مدیرتی مناسبی تحت شرایط تنش گرما میباشد.
   ✍️ محسن مصطفوی- کارشناس ارشد خاک
 
 
محصولات موثر فرتی نرس جهت مقابله با تنش گرما
 
1- کود مایع کلسیم و روی    2- اسید امینه فرتی نرس
3- آمینو کلات کلسیم فرتی نرس   4- آمینو کلات پتاسیم فرتی نرس
 
 
 
دیگر محصولات موثر فرتی نرس جهت مقابله با تنش گرما
5- سروند تی فرتی نرس     6- هیومیک اسید فرتی نرس

ارسال نظر

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse