ریزش میوه و محصولات موثر فرتی نرس جهت مقابله با آن

تاریخ خبر : 1396/04/21

 📚📚📚 ریزش میوه

   بیشتر اندام های تولید مثل درخت، در دوران اولیه نمو شکل میگیرند. ریزش ممکن است قبل از بازشدن گل (ریزش جوانه گل) و یا مدت کوتاهی بعد از شکوفایی (ریزش گل) و یا در مرحله نمو زمانیکه تخمدان به اندازه قابل توجه ای رشد نموده است (ریزش میوه چه) رخ دهد ریزش اولیه با تراکم گلدهی افزایش می یابد. ریزش جوانه گل و گل در قسمت دمگل رخ میدهد اما میوه چه از قسمت اتصال میوه به دمگل(کالیکس) ریزش می کنند. ریزش با تولید اتیلن همراه است و کنترل میشود ترکیبات شبه اسید جاسمونیک و شبه اسید آبسیزیک در ریزش اولیه میوه نقش دارند. ریزش ناشی از کمبود میزان کربوهیدرت از طریق میزان اسید آبسزیک (ABA) و آمینو سیکلوپروپان کربوکسیلیک اسید(ACC) که به صورت اولیه در میوه ها وجود دارد کنترل میشود به نحوی که ABA نقش ماده ای حساس در برابر کمبود غلظت مواد غذایی عمل میکند و سطوح ACC و اتیلن را که عامل ریزش هستند تعدیل میکند. ریزش های اولیه میوه به نظر میرسد به علت کمبود فتوسنتز نباشد عامل اصلی آن کاهش در در انتقال کربوهیدرات به میوه چه ها به دلیل وجود مقاصد مصرف هست. کاربرد اکسین ریزش را به تاخیر می اندازد  اثر اکسین از طریق کاربرد کبالت که یک بازدارنده سنتز اتیلن است افزایش می یابد. میوه نهایی 0.1 تا 10 درصد تعداد کل گل های تشکیل شده روی درخت است. عوامل ریزش غیر طبیعی شامل خاک اشباع از آب و استمرار آن،  فقدان رطوبت کافی در خاک به ویژه در روزهای گرم و کمبود مواد غذایی به ویژه ازت و...

✍️✍️ گروه تولیدی پردیس_ نانوسیز
 
محصولات موثر فرتی نرس جهت مقابله با ریزش میوه
1- تریگر فرتی نرس   2- اسید آمینه فرتی نرس     3- فرتی فروت(فروت ست) فرتی نرس
 

ارسال نظر

تماس با ما


 
کارخانه اول: شیراز، کیلومتر 35 جاده کفترک، مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز- فاز دو- بلوار صادرات شرقی-پلاک 214  کارخانه نانوسیز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
 
واحد رسیدگی به شکایات مشتریان :07137175427
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse