توافق نامه پژوهشی با مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

تاریخ خبر : 1396/06/01

 

امضا توافق نامه پژوهشی در مورد اثربخشی کاربرد آمینوکلات آهن، اسید آمینه فرتی نرس و محلول ضد شوری آب و خاک فرتی نرس با مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 

ارسال نظر

تماس با ما


 
کارخانه اول:  شیراز،  کیلومتر 35 جاده کفترک
کارخانه دوم: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی شیراز
واحد تکنولوژی و آرندی: پارک علم و فناوری استان فارس، شهرک آرین
تلفن:26-07137175422
نمابر: 37175427-071
واحد رسیدگی به امور مشتریان: 07137175426- 09384542931
وبسایت کارخانه دوم: www.nanoseez.com
 
کانال آپارات:  http://www.aparat.com/fertinurse