نام محصول : محرک رشد گیاه(تریگر)

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

Trigger

محرک رشد گیاه(تریگر) محرک رشد گیاه(تریگر)
محرک رشد گیاه(تریگر) محرک رشد گیاه(تریگر)

توضیحات بیشتر :

این محلول برای افزایش رشد در کوتاه ترین زمان ممکن ساخته شده است و برای گیاهانی که دچار توقف رشد شده اند یا زمان کمی برای رشد دارند توصیه می شود. استفاده از این محلول در محصولات زراعی باعث افزایش رشد گیاهچه و در نتیجه مقاومت بیشتر آن به تنش های زیستی و غیر زیستی می شود. در مناطق با دوره رشد کوتاه این محلول باعث افزایش عملکرد در گیاهان می گردد و بنیه گیاه را تقویت می بخشد.


:
:
: