سولوپتاس فرتی نرس

ویژگی های سولوپتاس فرتی نرس: - محتوي پتاسيم و سولفور بوده و به دليل خاصيت منحصر به فرد آن کمتري...

1398/10/26

پر مصرف ترین محصولات فرتی نرس 🌱

پر مصرف ترین محصولات فرتی نرس 🌱 مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز 🏭 بزرگترین و متنو...

1398/10/25

رزومه افتخارات فرتی نرس 🌱

رزومه افتخارات فرتی نرس 🌱 مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز 🏭 بزرگترین و متنوع ترین...

1398/10/25

شرکت آریا نانوسیز فناور برتر آسیا در ASPA Awards 2019

شرکت آریا نانوسیز فناور برتر آسیا در ASPA Awards 2019 به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علو...

1398/10/04

کود گرانوله مرغی فرتی نرس🐔

مزایای کود گرانوله مرغی فرتی نرس: 🐔قابل استفاده با تمام دستگاه های کود پاش 🐔استریل شده با بخ...

1398/09/18

فرتی نرس بزرگترین تولید کننده و صادر کننده اسیدهای آمینه و آمینوکلات ها در کشور

فرتی نرس بزرگترین تولید کننده و صادر کننده اسیدهای آمینه و آمینوکلات ها در کشور 🌍 www.pardis...

1398/08/19

تقدیر از آقای مهندس کوروش اسدسنگابی

تقدیر از آقای مهندس کوروش اسدسنگابی به عنوان تولید کننده و کارآفرین برتر کشور در حوزه باغبانی ...

1398/06/20

بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان فارس

بازديد رياست محترم كل دادگستري استان فارس، دادستان و مديران دستگاه قضايي استان از مجموعه كارخانج...

1398/04/13

گوگرد مایع فرتی نرس

گوگرد مایع فرتی نرس وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﺤﺼﻮل: ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرى ﻫﺎ ...

1398/04/13

گوگرد وتابل 90 فرتی نرس

گوگرد وتابل فرتی نرس : ﮔﻮﮔﺮد وﺗﺎﺑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺸﺖ ﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻ...

1398/04/13