نام محصول : رایپ ست

1 لیتری

توضیحات کوتاه:

Ripe-Set

رایپ ست رایپ ست
رایپ ست رایپ ست

توضیحات بیشتر :

کاربرد محصول:

  • تسریع در رسیدن میوه

  • افزایش تعداد میوه

  • افزایش اندازه میوه

  • افزایش رنگ، طعم و عطر میوه

  • افزایش عمر انبارداری میوه

  • جلوگیری از ریزش میوه


:
:
: