نام محصول : کود مایع کلسیم

یک لیتر

توضیحات کوتاه:

Calcium Fertilizer Liquid

کود مایع کلسیم کود مایع کلسیم
کود مایع کلسیم کود مایع کلسیم

توضیحات بیشتر :

کمبود کلسیم در مناطق سریع الرشد گیاه مانند میوه ها، نوک برگ ها و قلب گیاهانی مانند کرفس خود را به شکل بافت های نکروز شده، مرده و نرم نشان می دهد. اگر لبه های برگ با سرعت کمتری رشد کند، برگ مایل است که به سمت پائین منحرف شود. کمبود کلسیم باعث می شود که گیاه ضعیف شده و در مقایسه با گیاهی که در شرایط تنش قرار ندارد تمایل بیشتری برای خم شدن به سمت زمین پیدا کند.

  • رفع کمبود کلسیم در گیاه

  • توسعه ی ریشه

  • افزایش عمر انبارداری محصولات (گل، میوه و سایر محصولات کشاورزی)

  • جلوگیری از ایجاد لکه ی تلخ در سیب و افتادن گل در گیاهان زینتی

  • مناسب برای مصارف کود آبیاری و محلول پاشی


:
:
: