نهم ذی الحجه ، روز عرفه

وز عرفه از روزهای پرفضیلت برای بهره‌مندی هرچه بهتر از برکات الهی است. انجام برخی اعمال در ا...

1398/05/20