ویژگى هاى کود ژله اى پتاس بالا ۴۵-۰۰-۱۰ فرتى نرس

ویژگى هاى کود ژله اى پتاس بالا ۴۵-۰۰-۱۰ فرتى نرس: ✅ ۱۰۰ درصد محلول در آب ✅ تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ✅ تقویت کننده و افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي سرما، گرما و خشکی ✅ قابل اختلاط با کلیه سموم آدرس سایت های ما: 🌍Www.pardisproduction.com 🌍Www.nanoseez.com 🌍Www.zistagram.com ☎شماره تماس: 07137175422 07137175426 📱شماره همراه: 09384542931 09210774654

1398/11/08

ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس:

ویژگى هاى کود ژله اى فسفر بالا ۰۰-۵۰-۱۰ فرتى نرس: ✅ ۱۰۰ درصد محلول در آب ✅ تامین کننده عناصر غذایی مورد نیاز گیاه ✅ تقویت کننده و افزایش مقاومت گیاه به تنش هاي سرما، گرما و خشکی ✅ قابل اختلاط با کلیه سموم آدرس سایت های ما: 🌍Www.pardisproduction.com 🌍Www.nanoseez.com 🌍Www.zistagram.com ☎شماره تماس: 07137175422 07137175426 📱شماره همراه: 09384542931 09210774654

1398/11/08