خشک کن کود (اسپری درایر)

خشک کن کود (اسپری درایر)

مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز با دارابودن تجهیزات پیشرفته در خصوص راکتورهای شیمیایی،خشک کن های پودری(spray dryer) آمادگی خود را جهت پودر نمودن مایعات شیمیایی در صنعت کود اعلام می دارد.
مجموعه کارخانجات پردیس-نانوسیز
شماره تماس: 071-37175426
شماره موبایل: 09384542931