محلول ضد سرمازدگی فرتی نرس

محلول ضد سرمازدگی فرتی نرس

محلول ضد سرمازدگی فرتی نرس :                                                                                                                                                      ویژگى هاى منحصر به فرد: 
- افزایش مقاومت گیاه به سرمازدگى و یخ زدگى پاییزه، زمستانه و بهاره
- افزایش کیفیت گل ها، تشکیل میوه و عملکرد در فصل بعدى
- افزایش میزان کلروفیل و بهبود فتوسنتز در آخر فصل رشد
- عدم تحریک رشد جدید و تجمع قندهاى محلول، اسیدهاى آمینه و پرولین
- جلوگیرى از سال آورى گیاه
- تضمین کننده عملکرد محصول
- بهبود کیفیت و افزایش جوانه گل
- کاهش ریزش جوانه گل و میوه هاى تازه تشکیل شده

Www.pardisproduction.com
Www.nanoseez.com

شماره تماس: 26_37175422_071

شماره همراه: 09384542931

برای مشاهده فیلم مربوط به ضدسرمازدگی (Ferti_Frost) بر روی لینک زیر کلیک کنید :

https://www.aparat.com/v/nO5Zb