کود مرغي فرتی نرس

کود مرغي فرتی نرس

مزاياي کود مرغي فرتی نرس:
- قابل استفاده با تمام دستگاه هاي کود پاش
- استريل شده با بخار و دما
- عاري از هرگونه بذر علف هاي هرز و عوامل بيماريزا 
- افزايش ماده آلي خاک
- افزايش فعاليت ميکرو ارگانيسم هاي مفيد خاک

آدرس سایت های ما:
Www.pardisproduction.com
Www.nanoseez.com
Www.zisragram.com

شماره تماس:26_37175422_071
شماره همراه:09384542931

کانال تلگرام ما را با لینک زیر دنبال کنید:
https://t.me/joinchat/AAAAAEfXHySyNshgVvgHfQ

گروه تلگرام ما را با لینک زیر دنبال کنید:
https://t.me/joinchat/IbkFtECZSiGUqyIH87BZ5A