اهداء لوح سپاس به مجموعه پردیس نانوسیزتوسط پارک علم و فنآوری شیراز به عنوان شرکت برتر

اهداء لوح سپاس به مجموعه پردیس نانوسیزتوسط پارک علم و فنآوری شیراز به عنوان شرکت برتر

اهداء لوح سپاس به مجموعه پردیس نانوسیز به مدیریت آقای مهندس اسدسنگابی در مراسم تقدیر از شرکت های برگزیده پارک علم و فناوری با حضور جناب آقای دکتر مُر، ریاست محترم پارک علم و فناوری استان فارس

 

 

بر اساس این گزارش، در این مراسم از تعداد 16 سازمان حامی و همکار پارک علم و فناوری فارس، 44 شرکت برتر مراکز رشد، واحد موسسات و شرکتهائی که در جشنواره ها، رویدادها و مسابقات فناوری و کارآفرینی خارج و داخل کشور حائز مقام شده بودند و هم چنین برگزیدگان مسابقات فرهنگی و ورزشی سال 95 با حضور رئیس و مدیران پارک علم و فناوری فارس، تعدادی از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرائی و سازمانها، مدیران عامل و کارکنان موسسات مستقر، در سالن اجلاس پارک علم و فناوری فارس تقدیر شد.