دوره آموزشی راهکارهای علمی و مدیریتی کشاورزی در شرایط محیطی پرتنش

دوره آموزشی راهکارهای علمی و مدیریتی کشاورزی در شرایط محیطی پرتنش

دوره آموزشی راهکارهای علمی و مدیریتی کشاورزی در شرایط محیطی پرتنش

 

طول دوره: ۴ ساعت

تاریخ برگزاری: ۹۵/۱۱/۲۰

ساعت کلاس: ۹لغایت ۱۳

فراگیران: مسوولین فنی فروشگاههای سموم و کلینیک های گیاهپزشکی

شهریه : رایگان

نحوه ثبت نام: از طریق ارسال نام و نام خانوادگی به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۹۵۷۹۵۰۴۰۶(سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان)

محل برگزاری: منطقه ویژه اقتصادی شیراز- شرکت نانوسیز

 امکاناتگواهینامه آموزشی / پذیرائی

 سرفصل های آموزشی:

مقابله با تنش سرمازدگی

مشکلات تغذیه آهن در خاکهای آهکی

مبارزه با آفات و بیماریها و افزایش مقاومت گیاها ن به تنش های محیطی

مدرسین:

دکتر کاووسی(عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس)

دکتر عشقی(عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی شیراز)

دکتر مینائی(عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی شیراز)